español | mapa web
asociación pola defensa do Parque Rosalía   segue en curso o contencioso para evitar esta imaxe + de 11.000 firmas
os soldos
a asociación
sinaturas
campaña BIC
xa asinaron
novas
imaxes
actuacións
¿por qué?
contencioso
textos
axúdanos-te
descargas
burradas
os soldos
ligazóns
contacto
 
 

Os soldos e o número de dedicacións exclusivas, semella ser do primeiro que habitualmente se pacta en cada concello recén celebradas as eleccións. Esta información que xa debería figurar na web municipal, é a dos soldos dos concelleiros dos tres partidos (PSOE, PP e BNG) que gobernan o Concello de Lugo. A valoracion destas cantidades corresponde a cada un de vós, pero o que sí podemos dicir é que, tendo en conta que para un concelleiro con dedicación exclusiva, unha lexislatura lle permite pagar en tan só catro anos nunha cidade como Lugo, un apartamento de nova construcción ou unha vivenda de segunda man, este feito por si só xa xustifica un IMPECABLE traballo.

* As cantidades reflexadas son brutas e foron pactadas por PSOE e PP en xuño de 2007 tralas eleccións. Supoñen un incremento do 41% nos custes de goberno respecto ás aprobadas en 2003.


DEDICACIÓNS EXCLUSIVAS
Partido Socialista Obreiro Español mensual anual en 4 anos
Alcalde Presidente 4.323 € 60.525 € 242.101 €
Concelleiro da Área de Urbanismo, Infraestruturas e Zona Rural 3.344 € 46.820 € 187.280 €
Concelleira da Área de Economía e Emprego 3.344 € 46.820 € 187.280 €
Concelleira da Área de Muller e Benestar Social e Xuventude 3.344 € 46.820 € 187.280 €
Concelleiro da Área de Réxime Interior e Protección da Comunidade 3.344 € 46.820 € 187.280 €
Concelleira da Área de Servicios Xerais 3.344 € 46.820 € 187.280 €
Concelleiro da Área de Medio Ambiente 3.344 € 46.820 € 187.280 €
Concelleiro de Deportes 3.344 € 46.820 € 187.280 €
Concelleiro de Infraestructuras 3.344 € 46.820 € 187.280 €
Partido Popular mensual anual en 4 anos
1 dedicación exclusiva 3.344 € 46.820 € 187.280 €
1 dedicación exclusiva 3.344 € 46.820 € 187.280 €
1 dedicación parcial 1.672 € 23.410 € 93.639 €
1 dedicación parcial 1.672 € 23.410 € 93.639 €
Bloque Nacionalista Galego mensual anual en 4 anos
1 dedicación exclusiva 3.344 € 46.820 € 187.280 €
1 dedicación parcial 1.672 € 23.410 € 93.639 €
 
ASIGNACIÓN ÓS GRUPOS POLÍTICOS
 
  mensual anual
Grupo Municipal PSOE   13.500 € 162.000 €
Grupo Municipal PP   11.100 € 133.200 €
Grupo Municipal BNG   7.100 € 85.200 €
* Compoñente fixa (3.900 €/mes por grupo) + compoñente variable (800 €/mes por concelleiro)
 
PERSOAL DE CONFIANZA
 
Grupo Municipal PSOE   mensual anual
1 periodista (grupo A)   2.953 € 41.338 €
1 asesor (grupo B)   2.135 € 29.885 €
1 administrativo (grupo C)   1512 € 21.174 €
Grupo Municipal PP   mensual anual
1 periodista (grupo A)   2.953 € 41.338 €
1 asesor (grupo B)   2.135 € 29.885 €
1 administrativo (grupo C)   1512 € 21.174 €
Grupo Municipal BNG   mensual anual
1 periodista (grupo A)   2.953 € 41.338 €
1 asesor (grupo B)   2.135 € 29.885 €
1 administrativo (grupo C)   1512 € 21.174 €
Goberno   mensual anual
1 xefe de prensa (grupo A)   2.953 € 41.338 €
1 xefe de gabinete (grupo B)   2.135 € 29.885 €
6 administrativos (grupo C)   1.512 € 21.174 €
1 asesor especial de Emerxencias e Protección Civil   2.177 € 30.489 €
       
Asociación pola defensa do Parque Rosalía |