español | mapa web
asociación pola defensa do Parque Rosalía   segue en curso o contencioso para evitar esta imaxe + de 11.000 firmas
sinaturas
a asociación
sinaturas
campaña BIC
xa asinaron
novas
imaxes
actuacións
¿por qué?
contencioso
textos
axúdanos-te
descargas
burradas
os soldos
ligazóns
contacto
 
 
<%IF Request.Form <> "" THEN Cuerpo = "" Cuerpo = Cuerpo&""&chr(10)&"Grazas pola túa colaboración. Agradecémosche que envíes a nosa páxina a tres amigos para que entre todos poidamos multiplicar os apoios."&chr(10)&"www.parquerosalia.es"&chr(10)&chr(10) Cuerpo = Cuerpo&"Asinado: "&Request.Form("Nome")&chr(10) Cuerpo = Cuerpo&"DNI: "&Request.Form("DNI")&chr(10) Cuerpo = Cuerpo&"Email: "&Request.Form("Email")&chr(10)&chr(10) Cuerpo = Cuerpo&"========================="&chr(10)&chr(10) Cuerpo = Cuerpo&"Sr. Alcalde:"&chr(10)&""&chr(10)&"Integrantes da Asociación en defensa do Parque Rosalía de Castro e o seu entorno, veciños das rúas adxacentes e usuarios de dita zona de lecer, diríxense a Vde., logo de examinar a exposición pública do PXOM e decatarnos da barbaridade urbanística que o Concello aprobou para as Costas do Parque, para manifestarlle o seguinte:"&chr(10)&""&chr(10)&"É tan grave a agresión ambiental que causarán as obras aprobadas, que o proxecto deixounos abraiados e desconcertados."&chr(10)&""&chr(10)&"Non acabamos de entender a actuación dos nosos políticos, que foron incapaces de preservar para a cidadanía un marco verde único, un ben público que afecta a tódolos lucenses. Permiten unha obra que rompe a harmonía do Parque coas Costas ao chantarlle unha pantalla de seis bloques de ladrillo e cemento."&chr(10)&""&chr(10)&"Analisemos os pormenores:"&chr(10)&""&chr(10)&"1.- O proxecto aprobado permite construir seis bloques de viviendas de NOVE PLANTAS (sobre pilares que suman 5,50 m. máis) nos terreos existentes entre o remate da rúa García Portela e a Ronda da República Arxentina."&chr(10)&""&chr(10)&"2.- Ademais, inclúe unha zona verde de 2.000 m2 (totalmente en barranco), e apertura dunha rúa cunha superficie de 1.300 m2 (medidas aproximadas). A superficie total de edificabilidade queda fixada nuns 17.000 m2."&chr(10)&""&chr(10)&"Consecuencias:"&chr(10)&""&chr(10)&"1.- Substitución das vistas do Miño desde o Parque de Rosalía por unha parede de 30 metros de altura."&chr(10)&""&chr(10)&"2.- As rúas Armando Durán, Xacobe III, Garañón, García Portela, República Arxentina, Pintor Corredoira, Pascual Veiga, etc., sufrirán tamén esa monstruosa pantalla que impedirá a visión do horizonte."&chr(10)&""&chr(10)&"3.- Desde San Lázaro ou a N-VI poderemos observar como as Costas do Parque quedarán eclipsadas por unha mole de formigón ao máis puro estilo dunha cidade de varios centos de miles de habitantes (o mesmiño que Lugo, vamos!!)."&chr(10)&""&chr(10)&"Se como ten dito o alcalde 'Lugo hai que facelo entre todos', non cremos que maioría dos lucenses desexe ter unhas vistas de formigón e ventás adornadas con cortinas, sustituindo a panorámica do Miño dos últimos cen anos."&chr(10)&""&chr(10)&"Nós non pretendemos aportar solucións. Para iso están os profesionais da política e os técnicos correspondentes. O que nos deixa perplexos é que, de todas as posibles, vostedes escolleron a peor."&chr(10)&""&chr(10)&"Entendemos que a nosa queixa é necesaria, útil e xusta. Os lucenses pregámoslle que reconsidere seriamente esta decisión, que defenda o noso entorno e o noso patrimonio paisaxístico xa que estamos ante unha aberración que sufrirían moitas xeracións."&chr(10)&""&chr(10)&"Os membros da Asociación Cultural para a defensa do Parque Rosalía de Castro e o seu entorno pretendemos conseguir o apoio de tódolos lucenses que, coma nós, entenden que esta obra é un despropósito descomunal e que ten que haber solucións."&chr(10) Set Mail = Server.CreateObject("Persits.MailSender") Mail.Host = "mail.parquerosalia.es" Mail.Port = 25 Mail.From = "correo@parquerosalia.es" Mail.FromName = "PARQUE" IF Request.Form("Email") <> "" THEN Mail.AddAddress Request.Form("Email") END IF Mail.AddAddress "correo@parquerosalia.es" Mail.ContentTransferEncoding = "Quoted-Printable" Mail.isHtml = false Mail.Subject = Mail.EncodeHeader("Apoio - "&Request.Form("Nome")) Mail.Body = Cuerpo On Error Resume Next Mail.Send If Err <> 0 Then Response.Write "Ocorreu un erro: " & Err.Description Else Response.Redirect("sinaturas_env.htm") End If%> <%END IF%>

envía a túa sinatura

Xa levamos recollidas máis de 11.000 firmas


Luis Tosar, asinando o manifesto
Nome e apelidos
DNI
Correo electrónico
 
 

manifesto

Sr. Alcalde:

Integrantes da Asociación pola defensa do Parque Rosalía de Castro e o seu entorno, veciños das rúas adxacentes e usuarios de dita zona de lecer, diríxense a Vde. logo de examinar a exposición pública do PXOM e decatarnos da barbaridade urbanística que o Concello aprobou para as Costas do Parque, para manifestarlle o seguinte:

É tan grave a agresión ambiental que causarán as obras aprobadas, que o proxecto deixounos abraiados e desconcertados.

Non acabamos de entender a actuación dos nosos políticos, que foron incapaces de preservar para a cidadanía un marco verde único, un ben público que afecta a tódolos lucenses. Permiten unha obra que rompe a harmonía do Parque coas Costas ao chantarlle unha pantalla de seis bloques de ladrillo e cemento.

Analisemos os pormenores:

  1. O proxecto aprobado permite construir seis bloques de vivendas de NOVE PLANTAS (sobre pilares que suman 5,50 m. máis) nos terreos existentes entre o remate da rúa García Portela e a Ronda República Arxentina.
  2. Ademais, inclúe unha zona verde de 2.000 m2 (totalmente en barranco) e apertura dunha rúa cunha superficie de 1.300 m2 (medidas aproximadas). A superficie total de edificabilidade queda fixada nuns 17.000 m2.

Consecuencias:

  1. Substitución das vistas do Miño desde o Parque Rosalía por unha parede de 30 metros de altura.
  2. As rúas Armando Durán, Xacobe III, Garañón, García Portela, República Arxentina, Pintor Corredoira, Pascual Veiga, etc., sufrirían tamén esa monstruosa pantalla que impedirá a visión do horizonte.
  3. Desde San Lázaro ou a N-VI poderíamos observar como as Costas do Parque quedarían eclipsadas por unha mole de formigón ao máis puro estilo dunha cidade de varios centos de miles de habitantes (o mesmiño que Lugo vamos!!).

Se como ten dito o alcalde 'Lugo hai que facelo entre todos', non cremos que a maioría dos lucenses desexe ter unhas vistas de formigón e ventás adornadas con cortinas, substituindo a panorámica do Miño dos últimos cen anos.

Nós non pretendemos aportar solucións. Para iso están os profesionais da política e os técnicos correspondentes. O que nos deixa perplexos é que, de todas as posibles, vostedes escolleron a peor.

Entendemos que a nosa queixa é necesaria, útil e xusta. Os lucenses pregámoslle que reconsidere seriamente esta decisión, que defenda o noso entorno e o noso patrimonio paisaxístico xa que estamos ante unha aberración que sufrirían moitas xeracións.

Os membros da Asociación pola defensa do Parque Rosalía de Castro e o seu entorno pretendemos conseguir o apoio de tódolos lucenses que, coma nós, entenden que esta obra é un despropósito descomunal e que ten que haber solucións.

       
Asociación pola defensa do Parque Rosalía |